Δήλωση συμμετοχής Αυτοκινήτου

Αριθμός τραπεζικού λογαριασμού σωματείου:
Eurobank IBAN: GR09 0260 1760 0009 1020 0862 530
Δικαιούχος ΛΕΣΧΗ ΝΤΡΑΚΣΤΕΡ ΟΔΗΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΛΕ.Ν.Ο.Ε.)